Fagkomiteer

ICOMOS oppfordrer alle sine medlemmer til å delta i en fagkomité. Disse fagkomiteene er aktive i Norge:

ISC20C – Komité for 20. århundres kulturminner (Scientific Committee for 20th Century Heritage)